Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thuận Bắc - Ninh Thuận
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Ngọc Hiệp
Phó Hiệu Trưởng Lê Thị Ngọc Hiệp
Ngày tháng năm sinh 18/10/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Mạng xã hội